ko

Kvæg og bæredygtighed

En mangeårig indsats på at forbedre produktionsforholdene har gjort, at den danske kvægbranche er blandt de bedste i verden, når det gælder dyrevelfærd, lavt medicinforbrug, lav dødelighed og bæredygtig produktion. Branchen arbejder på en lang række fokusområder og med projekter, der alle kigger ind i, hvordan kvægproduktionen kan blive endnu mere bæredygtig.

Bæredygtighed er på dagsordenen som aldrig før – og både hos landmanden, slagterierne og den danske kvægbranche arbejder man på at sikre en bæredygtig omstilling

Der arbejdes bl.a. med klima og miljø, energi, dyrevelfærd, antibiotika og socialt ansvar på arbejdspladserne. I den danske kvægbranche arbejder man særligt med nedenstående fokusområder hen i mod at sikre en bæredygtig produktion. 

Foder: Klimaaftrykket fra en ko hænger især sammen med dens foderforbrug. I Danmark er der en effektiv produktion af grovfoder og det foder der bruges, er fedtholdigt, da det reducerer metandannelse i koens mave.

Biogasanlæg: Mange landmænd har enten eget biogasanlæg på gården eller er tilknyttet et. Desuden bruges bl.a. koens vomindhold til produktion af biogas.

Fornybar energi: Der er et stort fokus på fornybar energi som vind- og solceller og varmegenindvinding.

Minimering af spild og reducering af el-forbrug: Landmanden har fokus på at minimere spild i produktionen, så intet foder går tabt og el-forbruget reduceres, hvor det er muligt.

Sunde køer: Høj dyrevelfærd er et stort fokusområde hos de danske kvæglandmænd. Det giver sunde køer, der lever længere. Medicinforbruget er lavt og ydelsen er høj. Læs mere om dyrevelfærd i kostalden 

Avl og genetik: I Danmark arbejder kvægbranchen med, hvordan man gennem avl kan være med til at få kalve med mindst mulig metanudskillelse, sunde kalve og højtydende køer.

Forhold i stalden: Der arbejdes på initiativer, der skal undersøge, om det er muligt at opsamle metan fra køernes udånding, når de tygger drøv, bl.a. ved at opsætte ventilationsrør i kostalden.

Oplagring af CO2 i undergrunden: Der er afsat 100 mio. kr. fra den danske regering til at forske i at oplagre CO2 i den danske undergrund. Potentialet er, at man med teknikken kan opsamle 500 års danske CO2-bidrag ved at pumpe CO2 fra atmosfæren ned i sandsten. Danske landmænd har en stor andel i løsningen, da de ejer en betragtelig del af den danske jord.

Mindre spild arbejder for bedre klimaeffektivitet

Danske køer bruges til mange ting udover mælk og kød. Når en dansk ko slagtes produceres der nemlig også en række af biprodukter. På den måde går der intet til spilde, hvilket er med til at understøtte en mere klimaeffektiv udnyttelse af koen.