Madspild

Madspild er et stort problem for samfundet - både miljømæssigt, økonomisk og etisk.

De seneste analyser fra Miljøstyrelsen vurderer, at madspildet i hele værdikæden udgør over 700.000 tons i Danmark.
Madspildet er størst hos forbrugerne, men det er væsentligt at tage hele værdikæden i betragtning for at reducere det samlede madspild. Derfor har Dansk Supermarked, Arla og AP Grønt indgået et samarbejde om at mindske madspild i værdikædeperspektiv. Til projektet har Landbrug & Fødevarer blandt andet bistået med en række analyser, som skal munde ud i en række initiativer, der kan bidrage til at reducere det samlede madspild.

Analyserne viser, at madspildet især er et problem ved de letfordærvelige fødevarer; Brød, frugt og grønt, pålæg og kød og mejeriprodukter – og det gælder for både forbrugerne og i detail.

Læs mere: Sådan mindsker vi madspild - sammen

Rapport: Mindre madspild i værdikædeperspektiv

Film: Respekt for Maden


Respekt for Maden

 

Der ryger for meget mad i skraldespanden hos forbrugerne. Det skal der laves om på - danskerne skal genvinde respekten for maden. Og det skal kampagnen Respekt for Maden være med til at sikre.

Kampagnen sætter fokus på hele fødevarernes værdikæde – og uanset om du er fødevirksomhed, kok eller dagligvarehandel, er du velkommen til at benytte materialet i kampagnepakken. Det tværsektorielle ”partnerskab for mindre madspild” står bag kampagnen og materialet er udviklet i et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, De Samvirkende Købmænd og Coop. Herunder kan du downloade materialet til kampagnen.

Kampagnebilleder
Grøntsager i butik
Indkøbspose
Køleskab
Landmand på mark
Mark, solopgang
Salater
Skrald

Grafikker
Knap-så-eksperimenterende-Ellen
Madplans-Morten
Sunde-Sofie

Hvide logoer
Fra jord til bord
Opbevaring
Opskrifter
Respekt for Maden logo

Sorte logoer
Fra jord til bord
Opbevaring
Opskrifter
Respekt for Maden logo

Farvede hjørner
Grøn – fra jord til bord
Orange – tip til opbevaring
Rød – opskrifter

Kampagnen Respekt for Maden er støttet af Miljøstyrelsens pulje for mindre madspild. 

REFOOD

 

 

REFOOD mærket er en ordning for virksomheder og organisationer i fødevare- og servicesektoren, som gør en indsats mod madspild. For at blive medlem, kræver det at der vælges tre madspildsreducerende initiativer ud fra REFOOD’s liste med forslag og en ordning for genanvendelse af madaffald.

Visionen er en bæredygtig sektor præget af mindre ressourcespild og mere genanvendelse.

REFOOD mærket er for dem, som vil vise, at de gør noget aktivt for at reducere og genanvende.

Læs mere på REFOOD's hjemmeside.