Kød og sundhed: Hvad er op og ned?

Forskere er langt fra enige om, hvilken betydning kød har for vores sundhed. Ny undersøgelse peger på, at en samlet sund kost betyder mere end mængden af kød.

 

Får du spørgsmål om kød og sundhed fra dine gæster og kunder? Og er du i tvivl om, hvad du skal svare? Så læs med. Ny undersøgelse zoomer ind på, hvilken betydning et højt kødindtag har for udvikling af kendte livsstilssygdomme. Undersøgelsen er foretaget af forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Institut for Folkesundhed ved SDU og finansieret af Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Det handler om helheden
Der bliver ofte sat lighedstegn mellem et højt indtag af kød og usund kost, hvorimod kosttyper med lavt kød anses som sunde. Men har det indflydelse på sygdomsrisikoen, hvis man spiser over 500 gram tilberedt rødt kød om ugen i en ellers sund kost? Umiddelbart ikke. Undersøgelsen peger på, at når der ses en sammenhæng mellem højt indhold i kosten og udvikling af kendte livsstilssygdomme, så handler det om, at den samlede kost er usund.

”Undersøgelsen viser altså en tendens til, at en generel usund kost – uanset hvor meget kød den indeholder – øger risikoen for en for tidlig død,” siger chefkonsulent Puk Maia Ingemann Holm fra Landbrug & Fødevarer og fortsætter: ”Selvom resultaterne ikke er statistisk signifikante, peger de dog alle i samme retning; nemlig, at risikoen er lavere, når man spiser sundt. Og at en sund kost er varieret og indeholder fødevarer fra alle fødevaregrupper.”

Hvordan guider du dine kunder til at leve sundt?
Når det kommer til at leve sundt, er variation et nøgleord. ”Der er i det store hele ikke så meget nyt under solen,” siger Puk Maia Ingemann Holm og uddyber: ”Hvis du vil leve sundt, bør du følge de officielle Kostråd, hvoraf hovedrådet lyder, at man skal spise varieret.” Du kan finde de officielle Kostråd på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen bygger på kostdata blandt de 10.000 danskere i alderen 15-75 år, der har deltaget i de tre nationale kostundersøgelser, som er gennemført i perioden 2000-2013. Data er brugt til at undersøge, hvad der kendetegner kostmønstrene hos danskere med et højt indtag af rødt og forarbejdet kød – både hos dem med en sund og en usund kost, men også hos dem der spiser lidt kød i en sund kost.

Læs mere om sunde og usunde kostmønstre og find præsentationer om undersøgelsen