Ernæringsanprisninger

Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en grøntsag eller et grøntsagsprodukt med, at produktet har særlige ernæringsmæssige egenskaber

 

 

Huskeliste ved udformning af Ernæringsanprisninger

  1. Find den grøntsag, som du gerne vil anprise på siden
  2. Kontroller at grøntsagen overholder kriterierne for brug af den anprisning, som du ønsker at bruge.
  3. Husk, at det er virksomhedens ansvar, at råvaren kan sammenlignes med den tabelværdi der henvises til.
  4. Anprisningen skal være formuleret generisk.
  5. Når der bruges ernæringsanprisninger eller sundhedsanprisninger, er der for alle færdigpakkede fødevarer krav om, at produktet påføres en næringsdeklaration. Næringsdeklarationen skal indeholde de samme elementer som den obligatoriske næringsdeklaration. Desuden skal det anpriste næringsstof deklareres, hvis dette ikke som fx protein allerede indgår i den obligatoriske næringsdeklaration. Vitaminer og mineraler skal, afhængigt af hvilket vitamin eller mineral, der er tale om, fremgå af næringsdeklarationen i µg eller mg, alt efter hvad der er tilfældet, og herudover ligeledes som en procentdel af næringsstofreferenceværdien (NRV) pr. 100 g eller pr. 100 ml

 

Eksempler på anprisninger

Anprisning Eksempler på generisk formulerede anprisninger
"Kilde til vitamin/mineral" ”Blomkål er kilde til vitamin C”
”Blomkål indeholder vitamin C”
”Blomkål har et naturligt indhold af vitamin C”
”Blomkål indeholder vitamin C fra naturens side”
”Højt indhold af vitamin/mineral” ”Blomkål er en god kilde til vitamin C”
”Blomkål er rig på vitamin C”
”Blomkål har et højt indhold af vitamin C”
”Blomkål er naturligt rig på vitamin C”
”Blomkål har et højt indhold af vitamin C fra naturens side”
”Proteinkilde” ”Grønne ærter er kilde til protein”
”Grønne ærter indeholder protein”
”Grønne ærter har et naturligt indhold af protein”
”Grønne ærter indeholder protein fra naturens side”
”Højt proteinindhold” ”Grønne ærter er en god kilde til protein”
”Grønne ærter er rige på protein”
”Grønne ærter har et højt indhold af protein”
”Grønne ærter er naturligt rige på protein”
”Grønne ærter har et højt indhold af protein fra naturens side”
”Fiberkilde” ”Grønne ærter er kilde til fibre”
”Grønne ærter indeholder fibre”
”Grønne ærter har et naturligt fiberindhold”
”Grønne ærter indeholder fibre fra naturens side”
"Højt fiberindhold" ”Grønne ærter er en god kilde til fibre”
”Grønne ærter er rige på fibre”
”Grønne ærter har et højt indhold af fibre”
”Grønne ærter er naturligt rige på fibre”
”Grønne ærter har et højt indhold af fibre fra naturens side”

 

 

Betingelser for brug af ernæringsanprisninger

 

De betingelser, der gælder for brug af anprisningerne ”vitamin/mineralkilde”, ”fiberkilde”, ”højt fiberindhold”, ”proteinkilde” og ”højt proteinindhold” kan ses nederst på siden. Disse anprisninger, eller udsagn der betyder det samme, kan bruges, når anvendelsesbetingelserne er opfyldt, og de øvrige regler overholdt. Reglerne findes i anprisningsforordningen samt i fødevareinformationsforordningen (Europa-parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1169/2011), herunder artikel 7, stk. 1, litra c, og artikel 7, stk. 3. Næringsstofreferenceværdierne (NRV) for de forskellige vitaminer og mineraler kan findes i rapporten.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at egenskaber, der gælder for alle lignende fødevarer, må fremhæves på en generel måde. Det er således ikke tilladt at fremhæve en særlig egenskab ved en fødevare, hvis alle lignende fødevarer har samme egenskab. Dette fremgår af fødevareinformationsforordningens artikel 7, stk. 1, litra c.

Det er fx tilladt på en broccoli at skrive ”Broccoli er kilde til vitamin C” som en generisk ernæringsanprisning.

Da al broccoli er en kilde til vitamin C, vil ”Kilde til vitamin C” derimod ikke kunne bruges på mærkningen af en konkret broccoli, da det kan indikere, at andre broccoli ikke også er kilde til vitamin C. Tabellen nedenfor viser en række eksempler på generisk formulerede anprisninger.

Udtrykket ”naturligt/naturlig” kan stå foran ernæringsanprisningen, såfremt dette ikke vurderes at være vildledende. Dette vil almindeligvis ikke være tilfældet, når det drejer sig om grøntsager og grøntsagsprodukter.

Anprisning Anvendelsesbetingelser
[NAVN PÅ VITAMIN]- OG/ELLER [NAVN PÅ MINERAL]KILDE En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en vitamin- og/eller
mineralkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet mindst indeholder en betydelig
mængde, som defineret i bilag XIII til forordning 1169/2011, eller den
mængde, der er fastsat i henhold til undtagelser efter artikel 6 i
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1925/2006 af 20. december
2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer.
HØJT INDHOLD AF [NAVN PÅ VITAMIN] OG/ELLER [NAVN PÅ
MINERAL]
En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt
indhold af vitaminer og/eller mineraler, og anprisninger, der må antages at
have samme mening for forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder
mindst det dobbelte af mængden af ”[NAVN PÅ VITAMIN]- og /eller [NAVN PÅ
MINERAL]kilde”.
PROTEINKILDE En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en
proteinkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 12 % af fødevarens energiindhold
hidrører fra proteiner.
HØJT PROTEININDHOLD En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt
proteinindhold, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis mindst 20 % af fødevarens energiindhold
hidrører fra proteiner.
FIBERKILDE En anprisning, ifølge hvilken en fødevare er en
fiberkilde, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst 3 g fibre pr.
100 g eller mindst 1,5 g fibre pr. 100 kcal.
HØJT FIBERINDHOLD En anprisning, ifølge hvilken en fødevare har et højt
fiberindhold, og anprisninger, der må antages at have samme mening for
forbrugeren, må kun anvendes, hvis produktet indeholder mindst 6 g fibre pr.
100 g eller mindst 3 g fibre pr. 100 kcal.