Q&A: Fem hurtige om dyrevelfærd og grise

Hvad skal du svare dine kunder og gæster, når de spørger ind til dyrevelfærd? Vi har samlet fem svar og spørgsmål, som klæder dig på til at tage snakken om grise og dyrevelfærd.

Om grisen

 

Q: Hvordan foregår transport?
A: Der er skrappe krav til transport. Transporttiden i Danmark er kort og chauf­førerne er særligt uddanne­de til opgaven. I Danmark skal grisene også kunne drikke undervejs. Det er ét af flere ekstra, danske krav, som ligger ud over EU-lov­givningen.

Q: Hvorfor har nogle grise korte haler?
A: Nogle gange kan der kom­me udfordringer med hale­bid blandt grise. Det er ikke rart for grisene, og for at undgå dette, kuperer nog­le landmænd op mod halvdelen af halerne af. Branchen arbejder kontinuerligt på, at flere og flere grise skal have hele haler.

Q: Ved vi nok om dyrevelfærd?
A: Vi ved meget, men forsker hele tiden i dyrevel­færd, og hvordan vi kan tilgodese landbrugs­dyrenes naturlige adfærd bedst muligt.

Q: Får alle grise medicin?

A: Nej, grise får kun medicin, hvis de er syge. Får grisene det dårligt eller kommer til skade, tilkaldes dyrlægen. Dyrlægen er den ene­ste, som kan udskrive medicin, men dyrlægen kan ikke sælge medicin – den bliver købt af apoteket.

Q: Hvad laver grisene i stalden?

A: Det er naturligt for grisen at tage mudderbad og bruge sin tryne til at rode i jorden. I stalden stimuleres grisen ved, at den har adgang til brusebad og beskæftigelses- og rodemateriale af naturlig oprindelse, som den kan bide i og skubbe rundt med.

Læs mere om dyrevelfærd hos grise

Download plakat med alle svarene - lige til at printe og hænge op