Væredygtighedens vej

”Vi er et sted, hvor økonomisk stræben og forbrug forvandledes til omtanke”. Det skriver Kirsten Poulsen fra Firstmove og giver dig tips til at imødekomme en ny type forbrugere.

 

Af Kirsten Poulsen, Firstmove

Fra tanke til væremåde
Bæredygtighed har udviklet sig til væredygtighed. Bevidsthed omsat til regulær handling. Hver dag. Til måden vi lever, forbruger. Rettere antiforbruger på. Som en helt naturlig del af livsstilen. Der nu er langt mere holistisk. Og langt mindre materiel. Og hvor målet er større og mere ambitiøst end egen behovsopfyldelse. Her og nu.

Den væredygtige livsstil tegner et helt nyt paradigme. En fuldstændig ny begyndelse. Der sættes ind for at genskabe balancen. Den ydre som indre. Forbruget har mistet status som konsekvens.

At snakke bæredygtighed er langt fra nyt. Firstmoverne, de 3 % af befolkningen, som er først med ny adfærd, startede den tale allerede tilbage omkring 2005. Som udtryk for et regulært paradigmeskifte. Hvor økonomisk stræben og forbrug forvandledes til omtanke. Og ansvarlige værdier. En markant modreaktion på en livsstil, der var drevet af vulgært overforbrug og egoisme. Hvor meningen og skabelsen af identitet lå i forbruget. I evnen til at indfri den materielle lyst.

Asketisk livsstil
En ny bevægelse tegner derfor tiden. Nu og fremover. Afskrivelsen af forbruget udgør mantraet. Idealet. Og skaber rum for ny livsform og handlemønstre, der helt naturligt tager afsæt i et bæredygtigt fundament. Resulterende i en mangfoldig indsats, der udleves og udforskes til yderste led af værdikæden. Fra det spæde frø. Til egne efterladenskaber. For alle handlinger sætter aftryk.

Mand som virksomhed
Væredygtigheden er ligeledes gjort til fælles sag. Den, vi skal kæmpe sammen. Hvor ingen slipper. Og hvor virksomhederne tilskrives større og større ansvar. Forventningen er bæredygtighed helt ind i dna’et. Ikke som en politisk eller kommerciel agenda. Men som en ægte, velmenende indsats. CO2 neutralitet og velmenende donationer gør det langt fra. Men vilje og mod til at betragte sig selv på ny. Gentænke produktionen. Afsættet. Værdigrundlaget. I væredygtighedens navn. Og til gavn.

Større ambitioner
I mellemtiden gør firstmoverne alt, hvad de kan. As usual. Sætter ind, hvor det giver mening. Og hvor resultatet er mærkbart. Her udgør fødevarer forsat en vigtig kilde til at gøre en stor forskel. Indsatsen er følbar. Og muliggjort gennem grønne spisevaner. Der gør godt. For en selv. For omverdenen. Den farbare vej til at bekæmpe fødevaremanglen. Reducere C02 udledningen. Og belaste naturen mindst muligt.

Men her møder ambitionerne og livsstilen som væredygtig også udfordringer. For kompromiserne vælter intentionerne. De økologiske varer forhindrer, med sine strukturelle betingelser, at lade bæredygtigheden flyde frit. Der er derfor behov for at gentænke det økologiske fundament. Rejse nye standarder for det bæredygtige produkt. Og få biodynamikken til at blomstre på bordet.

Firstmove tips

 • Gør kvalitet til konge
 • Tænk langt mindre størrelser og snævret sortiment
 • Zero waste gennem mindre produktion
 • Større næringsdensitet og mæthedsgrad
 • Grønt fra inderst til yderst
 • Naturlighed der skinner igennem - uforarbejdede varer – fri fra og rig på
 • Fuld transparens
 • Omtanke for hele værdikæden – fair trade - også for de danske producenter
 • Lad dyrene i fred eller behandl dem ordentligt
 • Tænk i innovation frem for overflodskopi og private label
 • Få den biodynamiske produktion op at køre og gjort tilgængelig
 • Produktionsdato frem for udløbsdato

Klummen er et udtryk for skribentens egne holdninger.

 

Kirsten Poulsen

Kirsten Poulsen
Futurologist og forfatter
Cand. Merc, Allborg + BA Psykologi, København
Indehaver af Firstmove

Firstmove startede som en filosofi. I 2003. Som et oprør mod eksisterende måder og metoder. En sejltur ud i The Green Ocean

Firstmove forsker i fremtiden. I hvilke værdier, der driver markedet. Fremadrettet. Og hvordan det påvirker adfærd og forbrugsvalg. I massen. Firstmove gør fremtiden konkret og valid, fordi virksomheden kontinuerligt er i dialog med dem, der former den. Firstmoverne. De 3 % af befolkningen, der er først med adfærd og dermed toneangivende for den adfærd, det resterende marked vil tage til sig. En metode, der giver unikt afsæt for at udvikle nyt for. Og møde kommende markedsbehov rettidigt.