Update: Corona & foodservice

Vi giver et overblik over virussens forretningsmæssige konsekvenser og de tiltag, der er sat i værk for at hjælpe konferencesteder, hoteller og spisesteder.

 

Corona-situationen og pandemiens effekter på fødevarebranchen

Landbrug & Fødevarer følger løbende udviklingen, og er i konstant dialog med landmænd, producenter og foodservicebranchen for at bistå i arbejdet med at holde gang i fødevareforsyningerne. Vi er i en helt speciel situation - og den branche vi alle er så dybt engageret i står over for en række udfordringer i den kommende tid. I Landbrug & Fødevarer gør vi alt hvad vi kan for at støtte op om hele fødevarebranchen. Vi mener, at historierne stadig skal fortælles, produkterne stadig skal fremvises og at nysgerrigheden stadig skal vækkes – for der er også et Danmark på den anden side af corona-krisen.

Hvilke konsekvenser ser vi nu?

  • Alle arrangementer er lukket helt ned. Både de der handler om fødevarer som f.eks. Foodexpo, men også andre arrangementer, der ville have skabt god omsætning for foodservicebranchen.
  • Lukkede grænser og lukkede restauranter → manglende omsætning.
  • Enkelte restauranter omlægger til Take Away løsninger. Flere hjemmesider kan holde dig opdateret:
  • Rådet er enkelt: Støt dine lokale restauranter, cafeer, hoteller og andre foodserviceaktører – de har brug for dig!

Hvilke tiltag vil hjælpe foodservice?

Regeringen har iværksat tre initiativer:

  • Kompensation til arrangører, der har aflyst eller udskudt arrangementer.
  • Kompensation til foodservice aktører
  • Ny hastelovgivning understøtter virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat – flere tiltag er nødvendige.
  • Regeringen og erhvervslivets corona-enhed, der sammen med erhvervslivet skal drøfte målrettede og konkrete forslag til midlertidige tiltag, der kan afhjælpe aktuelle udfordringer for i første omgang transporterhvervene samt turisme og oplevelsesøkonomi.

Hos Landbrug & Fødevarer følger vi situationen og er i løbende dialog med fødevareproducenterne for at sikre forsyning af varer. Arrangementer evalueres, og der foretages løbende bestik af situationen.

Kristian Ploug Grut

krpg@lf.dk - Marked & Ernæring

Telefon Seniorkonsulent

Mobil +4525483840


Anders Nicolajsen

Anders Nicolajsen

andn@lf.dk - Marked & Ernæring

Telefon Seniorkonsulent (foodservice, gastronomi og udvikling)

Mobil +4553645853