Har du set: Samlet dansk grisesektor er blevet enige om nye mål for dyrevelfærd

Afsætter du gris i detail eller foodservice? Så er det værd at vide, at en samlet grisesektor i Danmark har vedtaget en ny plan for bedre dyrevelfærd og øget sundhed i dansk griseproduktion.

 

I 2028 skal dyrevelfærden blandt danske grise være endnu bedre, end den er nu. Det er vedtaget efter, at en samlet grisesektor er blevet enige om en fremtidsplan for bedre dyrevelfærd i dansk griseproduktion.

Grisesektoren består af Landbrug & Fødevarers Sektor for Gris, Danske Svineproducenter og Danske Svineslagterier, som sammen er blevet enige om en plan under titlen Vision 2050, der er mere realistiske at indføre end de mål, der blev sat tilbage i 2014. De ny mål skal være med til at sikre, at dig der arbejder med afsætning af gris, i fremtiden kan sælge udskæringer fra grise, der har haft endnu bedre dyrevelfærd.

Læs mere: Gris og dyrevelfærd

I planen er man b.la. andet blevet enige om, at mindst fire millioner grise skal have krølle på halen i 2028, at der skal gå løse søer i alle nybyggede stalde, samt at der skal gøres en skærpet indsats for at mindske både so- og pattegrisdødelighed.

Du kan læse meget mere om aftalens indhold i faktaboksen nedenfor, eller du kan gå i dybden med planen her.


Udvalgte punkter for grisesektorens plan for bedre dyrevelfærd hos grise

Kilde: Vision 2050

 


 • Løse søer i alle nybyggede staldanlæg
 • Nye avlsmål er implementeret og skærpet indsats for at styrke overlevelsen blandt søer og pattegrise
 • Linespil og hyppig udslusning af gylle i alle nybyggede staldanlæg
 • Krav om tydeligt defineret ansvarlig leder i alle produktioner, der har det overordnede ansvar for godt management i stalden, samt tilbud om, at kursus i smittebeskyttelse og dyrevelfærd til alle ansatte. Der nedsættes en arbejdsgruppe for at løfte uddannelsesniveauet i sektoren, der også får til opgave at sikre, at nye tiltag ikke øger bureaukratiet i sektoren
 • Der stiles efter, at der slagtes flere grise i Danmark, end der eksporteres
 • Forsknings- og udviklingsspor med fokus på hele haler, bælg- og græsprotein, fortsat reduktion af antibiotika og forskning i transportegnethed

 • Danske grise fodres udelukkende med verificeret, bæredygtig og afskovningsfri soja
 • Lovgrundlag på plads, der giver mulighed for omfordeling i sektoren, som kan give en økonomisk gevinst ved hele haler så antallet af danske grise med hele haler fordobles årligt i perioden 2025 – 2028, eller så snart lovgrundlaget for omfordelingen er på plads. Det er målet, at mindst 90 % af danske grise har hele haler i 2035.
 • Sektoren har udviklet et værktøj, som producenterne kan anvende, der sikrer fuld data-transparens om klimadata samt standardiserede ESG-rapporter på virksomheds-/bedriftsniveau
 • Opdateret SPF og fuld datatransparens for velfærd og sundhed i besætningerne
 • Forsknings- og udviklingsspor med fokus på ny staldteknologi som kan erstatte hårdt manuelt arbejde
 • Udviklingsspor for at undgå kirurgisk kastration, herunder særligt fokus på mulighederne for afsætning og detailledets rolle på dansk og europæisk plan. Sektoren vil arbejde for, at ingen danske grise kastreres kirurgisk

 • 50 % reduktion af CO2 i primærproduktionen sammenlignet med 2005
 • PRRS er stort set elimineret i Danmark
 • 60 % af danske grises gødning leveres til bioforgasning eller andre alternative formål, der bidrager til at reducere sektoren samlede CO2-aftryk og miljøbelastning

 • Klimaneutral produktion af grise og grisekød
 • Danske grise har verdens højeste niveau af dyrevelfærd og sundhed