Krølle på halen og klimaneutralt grisekød

I 2022 præsenterede Landbrug & Fødevarers Sektor for Gris, landsforeningen Danske Svineproducenter samt Danske Svineslagterier en ny plan for produktionen af grisekød. Planen indeholder konkrete mål for at levere endnu bedre dyrevelfærd og for at fortsætte rejsen mod klimaneutralitet i 2050. Dansk griseproduktion har allerede et af verdens laveste klimaaftryk takket være en bæredygtig og effektiv tilgang til sektoren.

 

Den nye plan fokuserer på forbedring af dyrevelfærd, produktionsdrift og fortsat fremdrift mod en klimaneutral produktion af grisekød samt øget åbenhed omkring processen og resultaterne.

Flere krøllede haler
En af de helt konkrete målsætninger i planen er at øge antallet af grise med krølle på halen som et skridt mod bedre dyrevelfærd. Antallet af grise med krølle på halen skal fordobles hvert år i fire år (fra 2025 til 2028). Producenter, der opnår dette modtager økonomiske incitamenter.

Der vil blive opkrævet et beløb for hver gris, som gives til de producenter der leverer flere grise med krølle på halen. Sektoren forventer at omfordele omkring 30 millioner kroner internt for at støtte omstillingen til flere grise med krølle på halen.

Ved at øge produktionen af grise med krølle på halen kan Danmark blive førende på dyrevelfærd i Europa, så der kan serveres bedre dyrevelfærd på fremtidens tallerken.
Et af tiltagene, som skal nedbringe grisekødets klimaaftryk er allerede gennemført.

Hyppig udslusning nedsætter metanudledning
Metan er en potent drivhusgas, som bl.a. dannes i grises gylle. Når gyllen opbevares i de varme forhold i staldene giver det bedre betingelser for dannelsen af metan. Men ved at udsluse gyllen hyppigere begrænser man dannelsen af metan markant.

Hyppig udslusning af gylle er pr. 1. maj 2023 blevet et lovkrav for griseproducenter. I slagtegrisestalde skal gylle udsluses en gang om ugen.

Lovkravet forventes at bidrage til en reduktion på mindst 150.000 tons CO2-ækvivalenter om året. Det svarer rundt regnet til 30.000 personbilers årlige CO2-udledning.

Forskning fra SEGES Innovation viser, at ugentlig udslusning fremfor månedlig udslusning mindsker metanudelingen fra gyllen med cirka 45 procent.

Har du fået lyst til at spise mere grisekød? Få viden om smag, håndværk, udskæringer og tilberedning af grisekød