7 anbefalinger til at få mere økologi i plantebaserede produkter

Det vælter frem med nye produkter, der er helt eller delvist plantebaseret. Produkterne bliver solgt i detail, foodservice og i måltidskasser, men der er en underrepræsentation af økologiske råvarer i kategorien. En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer kommer med en række anbefalinger til at løse udfordringen.

 

Selvom markedet for plantebaserede og planterige produkter er i rivende udvikling, så er det et fåtal af dem, der er økologiske.

Sammen med analysebureauet maple har Landbrug & Fødevarer undersøgt, hvad der skal til for at få mere økologi i de helt eller delvist plantebaserede og planterige produkter.

Analysen er foretaget gennem en række kvalitative interviews med 16 virksomheder, der fordeler sig på tværs af fødevarebranchen i enten foodservice, dagligvarehandlen eller som forarbejdende virksomhed.

Læs også: White paper om økologiske bælgfrugter

Virksomhederne er blevet spurgt ind til deres oplevelse af markedet for plantebaserede produkter og måltidsløsninger, oplevelsen af det gode samarbejde med producenter samt hvilke behov, udfordringer og kriterier om valg af økologiske råvarer, de kan identificere.

7 anbefalinger til arbejdet med økologi i planter i produkter
Analysen har genereret en række indsigter om, hvem virksomhederne ser som den mest sandsynlige målgruppe for afsætningen af produkterne, samt hvad der skal være særligt fokus på, når økologiske råvarer skal implementeres i de plantebaserede produkter.

Indsigterne sammenfattes i analysen på følgende måde:

”Forarbejdende virksomheder, dagligvarehandel og foodservice ser fleksitarer som en ny, interessant målgruppe for plantebaserede produkter - pga. volumen. Produktudviklingen går i retning af clean label-produkter – og når det kommer til økologi, er det essentielt at sikre god smag, tekstur og holdbarhed. Når det kommer til leverandører og primærproducenter, så er proaktiv dialog, forsyningssikkerhed og ensartede leverancer afgørende”.

På baggrund af disse indsigter har maple og Landbrug & Fødevarer genereret en række anbefalinger, som er relevante for dig, der gerne vil arbejde med mere økologi i plantebaserede og planterige produkter, uanset hvor du arbejder i fødevarebranchen:

De 7 anbefalinger:

  1. Målret plantebaserede produkter og måltidsløsninger til fleksitarer
  2. Adresser usikkerhed om næringsindhold i plantebaserede produkter
  3. Fokuser på clean label produkter
  4. Arbejd videre med økologiske løsninger som kan sikre god smag, tekstur og holdbarhed
  5. Udvid og udbred kendskabet til udbud af økologiske bælgfrugter i Danmark
  6. Hav fokus på at sikre ensartethed og forsyning af råvarer og ingredienser
  7. Vær proaktive på tværs af aktører i branchen – bl.a. om produktinnovation

Hvis du vil blive klogere på analysens indhold, og hvad der ligger bag indsigterne og anbefalingerne – eller hvis du blot vil vide mere om, hvordan du selv kan komme i gang med at arbejde med økologi i plantebaserede og planterige produkter – så kan du kontakte projektleder Ebbe Korsgaard på ebka@lf.dk


Ebbe Korsgaard Andersen

ebka@lf.dk - Marked & Ernæring

Chefkonsulent, Planter & Planterige Fødevarer

Mobil +4523458905